Liên thông Đại học Dược

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC DƯỢC SỸ HỆ CHÍNH QUY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC DƯỢC SỸ HỆ CHÍNH QUY

(Lễ khai giảng năm học 2018-2019) DDU - THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 - 2019 Hình thức đào tạo theo tín chỉ - rút ngắn thời gian học Thời gian học: 2 > 3 năm (TC, CĐ -> ĐH). Hình thức tuyển sinh lớp Liên thông - VB2 Đại Học Đông Đô: Xét Tuyển và Thi Tuyển Thời hạn nhận hồ …