Cao đẳng Chính quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM Số: 08 /TBTS-YDC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2019   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 Căn cứ Thông tư số …

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM luôn không ngừng lỗ lực phấn đấu tạo ra nhiều nhân tài cho xã hội. Nhằm đáp ứng cuộc sống được nâng cao cả về đời sống, tinh thần và sức khỏe. Cũng chính vì vậy mà TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT …