Chứng chỉ Ngoại ngữ

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Từ 01/7/2022, 01 kỳ đánh giá năng lực Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi Ngày 08/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm …

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cập nhật mới nhất

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong đó, 14 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại …