Chứng chỉ Tin học TT03/2014

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cập nhật mới nhất

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong đó, 14 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại …