Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam tổ chức Hội thao Văn hóa – Văn nghệ Chào Mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam tổ chức Hội thao Văn hóa – Văn nghệ Chào Mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

 

Facebook Comments