Thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM KÝ HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC GIÁO DỤC IIG VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM KÝ HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC GIÁO DỤC IIG VIỆT NAM

Sáng ngày 15/3, tại trụ sở Công ty Cổ phần IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam tiến hành ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần IIG Việt Nam nhằm triển khai các đề án để nâng cao trình độ Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên theo diện chuẩn Quốc tế. Tham gia lễ …