Thời khóa biểu lớp cao đẳng Dược tuần từ 05/11 – 09/11/2018

Phòng đào thông báo: Thời khóa biểu lớp cao đẳng Dược chính quy tuần từ 05/11 – 09/11/2018. Chi tiết như sau:

Thời Gian Học

Buổi sáng: học từ 8h00 – 12h00

Địa Điểm Học

Phòng 301 nhà B số 40 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 122000

Thời Khóa Biểu

TT

 

Môn Thời gian Giảng viên
    Ngày Thứ Buổi  
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh (buổi cuối) 05.11.2018 2 Sáng Thầy Khoa
2 Hóa đại cương – Vô cơ 06.11.2018 3 Sáng Thầy Huấn
3 Nghỉ ôn tập 07.11.2018 4 Sáng
4 Hóa đại cương – Vô cơ 08.11.2018 5 Sáng Thầy Huấn
5 NLCB của CN Mác – Lênin 1 (Buổi cuối) 09.11.2018 6 Sáng Cô Hạnh

Lưu ý: Nếu có thay đổi sẽ thông báo cho giáo viên và sinh viên sau!

Các em bám sát lịch học, thời gian và địa điểm học để sắp xếp thời gian và công việc đi học đầy đủ và đúng giờ.
Mọi thông tin thắc mắc liên hệ SĐT: 0966.988.638 (Thầy Hoàng Đô) để được giải đáp

Facebook Comments