Thời khóa biểu tháng 12 lớp Liên thông, VB2 Cao đẳng Dược

Phòng Đào tạo
Thông báo lịch học tháng 12 lớp Liên thông, VB2 Cao đẳng Dược 
Sáng từ 8h00 – 12h00
Chiều từ 13h30 – 15h00
Địa điểm: Phòng 301 nhà B
Sinh viên lưu ý: Ngày 18/12 thi hết môn, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau
Mọi thông tin thắc mắc sinh viên liên hệ SĐT: 0966.988.638 Thầy Hoàng Đô để được giải đáp:

 

 

 

 

 

Facebook Comments