Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Điều dưỡng

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Điều dưỡng

 Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam
Thông báo lịch thi hết học phần môn học – ngành Dược lớp Liên thông, Văn bằng 2
Thời gian: Cả ngày 16/12/2018
Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam, Số 40 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng thi chi tiết ở trong thông báo!
Lưu ý:
-Sinh viên mang theo thẻ SV hoặc CMND đối chiếu khi vào phòng thi
-Sinh viên hoàn thiện học phí hết Học kỳ II mới được tham gia dự thi
Mọi thắc mắc liên hệ SĐT: 0966.988.638 Thầy Hoàng Đô để được hỗ trợ!