THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

—-***—-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY – NĂM 2019

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC (7720201), ĐIỀU DƯỠNG(7720301)

 

      Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường  Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Dược học;

      Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường  Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ngành Điều dưỡng;

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  thông báo tuyển sinh đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Dược học, Điều dưỡng năm 2019 như sau:

I. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

II. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

 • Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
 • Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên;
 • Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường;

-Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (Lấy trên trang Web của Trường);

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2019 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2019;

+ Học bạ THPT (bản sao);

+ 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;

III. Ngành và khối ngành xét tuyển

CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI XÉT TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Dược học 7720201 A00  Toán, Vật lý, Hóa học
A02 Toán, Vật lý, Sinh học  
 A11 Toán, Hóa học, GDCD
B00 Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng 7720301 A00 Toán, Vật lý, Hóa học
A02 Toán, Vật lý, Sinh học 
A11 Toán, Hóa học, GDCD
B00 Toán, Hóa học, Sinh học

 1. Lệ phí hồ sơ: 1.050.000đ
 2. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt.
 3. Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam.

Địa chỉ:

 • Cơ sở 1: Số 116 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Liên Chiếu, TP.Đà Nẵng.
 • Cơ sở 2: Số 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.9152535; 0243.85858535;0966988638

Lưu ý: Các thí sinh trúng tuyển đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng cũng ngành được Hội đồng khoa học đào tạo Nhà trường xem xét công nhận kiến thức đã tích lũy;

                                                                                                                                    KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                     PGS,TS. Hà Đức Trụ

(Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

(Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Bộ Giáo dục cho phép đào tạo Ngành Dược và Điều dưỡng từ năm 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments