Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 9/3, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam trụ sở Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Cơ quan chức năng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Nguyễn Văn Thọ – Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo đó, Đại hội Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028, đánh giá nhiệm vụ và thành tựu đạt được nhiệm kỳ 2016-2023, đề ra nhiệm vụ và bầu thành công Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016–2023 Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thăm hỏi các đoàn viên,…Đặc biệt trong đại dịch covid 19, công đoàn trường đã huy động và ủng hộ dụng cụ, trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh với hơn 400 triệu đồng.

Đoàn viên nữ thuộc Công đoàn nhà trường nhận quà từ Ban giám hiệu nhà trường
Đoàn viên nữ thuộc Công đoàn nhà trường nhận quà từ Ban giám hiệu

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò trong các công tác liên quan. Đồng thời đặt ra các chỉ tiêu như phấn đấu 100% đoàn viên được học tập; 100% viên chức và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; có 10 – 5 đoàn viên được kết nạp Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;….

Ban Giám hiệu bỏ những tấm lá phiếu bầu cử đầu tiên
Ban Giám hiệu bỏ phiếu bầu cử

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam đã bầu thành công Ban chấp hành gồm 5 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Minh Nguyệt – Cán bộ Phòng Tài chính và Tổng hợp là Chủ tịch Công đoàn./

Ban Truyền thông.