Đào tạo Thạc sỹ

11 điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15/10/2021

11 điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15/10/2021

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT với nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021 và áp dụng với các khóa trúng tuyển từ ngày có hiệu lực. 1. …

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ, QUẢN LÝ KINH TẾ, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ, QUẢN LÝ KINH TẾ, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2020, cụ thể như sau: 1. Chuyên ngành đào tạo - Luật kinh tế                                           Mã ngành: 8380107     - Quản trị kinh doanh                              Mã ngành: …