Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu

Điều kiện thành lập cơ sở Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu mới nhất năm 2020

Điều kiện thành lập cơ sở Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu mới nhất năm 2020

Cơ sở Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu, cơ sở massage muốn thành lập phải tuân thủ những quy định mà pháp luật đã ban hành dưới đây. Cơ sở pháp lý:  - Nghị định 109/2016/NĐ-CP - Nghị định 96/2016/NĐ-CP - Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy …