Khoa Dược

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC

Chức năng Khoa Dược tại Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng đào tạo nhân lực ngành Dược hệ Cao đẳng, có kiến thức cơ bản về ngành Dược, kỹ năng chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các đơn vị tuyển dụng. Nhiệm vụ - Tham …