Phun thêu Thẩm mỹ

Chứng chỉ Phun thêu Thẩm mỹ là gì? Những điều người hành nghề Phun thêu Thẩm mỹ cần biết?

Chứng chỉ Phun thêu Thẩm mỹ là gì? Những điều người hành nghề Phun thêu Thẩm mỹ cần biết?

        Để được hoạt động hành nghề trong lĩnh vực Phun thêu thẩm mỹ, Phun xăm thẩm mỹ một cách hợp pháp, người hành nghề phun thêu thẩm mỹ cần phải có chứng chỉ đào tạo nghề do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp và có chứng nhận tập huấn An toàn Y tế và phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường máu …