Lịch thi

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Điều dưỡng

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Điều dưỡng

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Điều dưỡng  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam Thông báo lịch thi hết học phần môn học – ngành Dược lớp Liên thông, Văn bằng 2 Thời gian: Cả ngày 16/12/2018 Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam, Số 40 Trần Cung, Cầu …

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Dược

Thông báo lịch thi hết học phần -Ngành Dược

 Phòng Đào tạo Thông báo lịch thi hết học phần môn học - ngành Dược lớp Liên thông, Văn bằng 2 Thời gian: Cả ngày 16/12/2018 Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam, Số 40 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội Phòng thi chi tiết ở trong thông báo! Lưu ý: -Sinh viên mang theo thẻ SV hoặc CMND …