Cẩm nang

Phân biệt hai hệ thống Y học cổ truyền và Y học hiện đại

Phân biệt hai hệ thống Y học cổ truyền và Y học hiện đại

Y học cổ truyền và Y học hiện đại là hai hệ thống đang tồn tại và phát triển song song tại Việt Nam hiện nay. Chúng ta thường nghe nhiều đến hai hệ thống này nhưng ít ai hiểu rõ về nó như thế nào. Việc phân biệt được hệ thống Y học cổ truyền và hiện đại sẽ giúp bạn thấy được những ưu điểm, hạn chế …

Người học Cao đẳng Y học cổ truyền cần trang bị kỹ năng nào?

Người học Cao đẳng Y học cổ truyền cần trang bị kỹ năng nào?

Nếu như trước đây người có mong muốn học Y học cổ truyền không trúng tuyển bậc Đại học phải lựa chọn hệ Trung cấp thì nay cơ hội học Cao đẳng có thể sẽ được mở ra.Trong Thông tư số 54/2018/TT - BLĐTBXH ban hành ngày 28/12/2018 đã giới thiệu rõ về ngành nghề mới này. Cùng với quy định chung về nghề, …