Liên thông Đại học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐAI HỌC NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG ĐAI HỌC NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Liên thông Đại học năm 2020, cụ thể như sau: 1. Ngành đào tạo – Luật kinh tế –Kế toán –Quản trị Kinh doanh –Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng –Tài chính - Ngân hàng –Công nghệ thông tin –Quản lý Đất …