Khoa Điều dưỡng

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

GIỚI THIỆU KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Chức năng - Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoạt động theo quy chế tổ chức của Nhà trường  - Khoa chuyên ngành sức khỏe  đào tạo nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng trình độ Cao đẳng, theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp Nhiệm vụ Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc …