Tuyển dụng việc làm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo tuyển dụng bổ sung giảng viên, cán bộ nhân viên năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 1.Chỉ tiêu/ vị trí tuyển dụng TT Vị trí tuyển dụng/Chuyên ngành giảng dạy Số lượng Trình độ Chuyên ngành tuyển dụng Điều kiện ưu …