Chương trình đào tạo

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Y học cổ truyền 2024

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Y học cổ truyền 2024

Là những trường đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép đào tạo Cao đẳng Y học cổ truyền (YHCT), Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam chính thức thông báo tuyển sinh năm học 2023 - 2024. Giờ đây, người có nguyện vọng theo học chuyên ngành này ở cấp bậc Cao đẳng đã thực hiện hóa được ước mơ của …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC  HỆ CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC HỆ CHÍNH QUY

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y – DƯỢC VIỆT NAM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG DƯỢC HỆ CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 44/QĐ-YDC ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam) Tên ngành, nghề: Cao đẳng Mã …

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Ban hành theo Quyết định số 44/QĐ-YDC ngày 26/02/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam) Tên ngành, nghề: Điều …