Khoa Ngoại ngữ

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU KHOA NGOẠI NGỮ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y DƯỢC VIỆT NAM

Chức năng – Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoạt động theo quy chế tổ chức của Nhà trường Nhiệm vụ Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học, có các nhiệm vụ sau đây: Quản lý giảng viên, cán bộ khác và người học thuộc khoa Lập kế hoạch tổ chức thực …