Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

GIỚI THIỆU PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

Phòng  Tuyển sinh - Truyền thông được thành lập ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 198/QĐ-YDVN của của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam. CHỨC NĂNG + Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH), là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công …