[THÔNG BÁO] Về việc triển khai thực hiện Nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Ngày 6/7/2023, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo chính thức về việc triển khai thực hiện Nghị định, thông tư liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam thông báo đến tân sinh viên trúng tuyển và nhập học năm 2023 các chuyên ngành: Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, y sĩ đa khoa được Nhà trường hỗ trợ 70% học phí toàn khoá học (Áp dụng đối với khung học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ -CP). Trình tự thủ tục như sau:
Bước 1: Người học đăng ký nhập học nộp hồ sơ và các khoản kinh phí theo quy định tại Trụ sở chính hoặc các cơ sở đào tạo hợp pháp của nhà trường.
Bước 2: Nhà trường làm các thủ tục xác nhận hồ sơ, xác nhận mức kinh phí và cấp hồ sơ giải quyết miễn giảm học phí theo quy định cho người học.
Bước 3: Người học nộp toàn bộ hồ sơ có xác nhận của nhà trường về địa phương nơi cư trú để nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước theo quy định (thời gian 10 ngày kể từ khi nhập học).

Nội dung thông báo cụ thể như sau:

Trân trọng./